Ruže

Ni jedan cvet ne nosi sa sobom više glamura ili simbolike od ruže. Svi smo ih zadivljeno gledali, mirisali ih, oni romantičniji među muškarcima poklanjali su ih svojim lepšim polovinama, a ako bismo pokušali nešto da naučimo iz bezbrojnih filmova i serija, reklo bi se da nema greha koji se ne može iskupiti ogromnim buketom crvenih ruža ili prostorijom, ma kako velikom, groteskno ispunjenom ružama. Uprkos njenoj sveprisutnosti i odomaćenosti u našim životima, još uvek ima manje poznatih zanimljivih činjenica o ovoj kraljici cveća. Ruža je visoko cenjena još od davnih vremena egipatskih faraona. Kažu da je legendarna zavodnica Kleopatra, pred dolazak Marka Antonija, tada još uvek tek budućeg muža, naredila da se prijemna dvorana palate prekrije cvetovima ruža. Osim zbog lepote, ruža je gajena i zbog izvesnih svojstava ružine vode, korišćene u mističnim obredima.
U grčkoj mitologiji Afrodita je sinu Erosu poklonila ružu, a on je, kako bi obezbedio da se ne sazna za majčine razuzdane avanture, tim istim cvetom podmitio Harpokrata, boga ćutanja.
Rimljani su, prilagođavajući grčku mitologiju sebi, prihvatili i ružu kao simbol tajnovitosti, pa su tavanice gozbenih dvorana često oslikavali ružama kao znak da stvari izrečene pod uticajem vina ne treba širiti kroz glasine, one su sub rosa dictum – izgovorene pod ružom.
Ruža je u zapadnoj Evropi status čuvara tajni zadržala i u srednjem veku, pa je sa tavanica prostorija gde su se donosile važne odluke često visila ruža kako bi prisutne podsetila da ne odaju tajne, a iz istog razloga je u katoličkim ispovedaonicama čest motiv upravo izrezbarena ruža.
Ruže se mogu saditi od oktobra do kraja juna. Smatra se da su povoljni uslovi za sadnju ako zemlja nije zamrznuta (temperatura iznad 6°C) i ako je pogodna za obradu (nije previše vlažna - blatnjava)
Pre nego što se pristupi sadnji treba imati na umu da su ruže dugovečne, ostaju 10, 20 i više godina na stalnom mestu i veoma je bitno odabrati pravo mesto i položaj, odgovarajuće zemljište, kvalitetnu sadnicu.
Mesto za sadnju treba da budu izloženo suncu, zaklonjeno od jakih vetrova. Zemljište blago kiselo, plodno i umereno vlažno.

What others say about this post? (0 Comments)

Leave a Comment