Kako pripremiti zemlju za sadnju cveća?

Želite da vašem cveću prija zemlja u kojoj će živeti, a niste sigurni kako da mu to obezbedite? Pre svega, treba da znate da različite vrste zahtevaju i različitu sredinu za razvoj, pa tako neke zahtevaju kiselu sredinu (Rododendroni i Vres), dok većina biljaka zahteva neutralnu sredinu, ali sa specifičnim potrebama u teksturi supstrata.

Na našem tržištu postoji velika ponuda stranih proizvođača gotovih supstrata. Renomirani proizvođači Pinsdrup, Klasmann, Floragard, itd. imaju bogatu ponudu specijalizovanih mešavina i gotovih supstrata u kojima su glavni sastojci crni i beli treset u različitim odnosima uz dodatak određenih materijala u zavisnosti za šta je određeni proizvod namenjen. Uobičajeno je dodavanje NPK đubriva različitih formulacija radi obogaćivanja hranibdenog potencijala supstrata, peska, perlita ili vermikulita za definisanje vodnog, vazdušnog i temrepaturnog režima zemljišta. Kvalitetan supstrat mora posedovati dobre aero-hidrološke i termičke osobine, koje će omogućiti pravilan razvoj korena biljaka, koji će moći usvajati postojeća hraniva i iskoristiti sav potencijala supstrata, dajući dobro razvijenu i zdravu biljku.

U stakleniku Agrounika koristili smo mešavinu Klasmann-ovog Potgronda H 70 i Maki glistenjaka u odnosu 40:60% za setvu Tagetes Patule, Petunia sp., Impatiens sp, Allisuma sp, Salvia sp. U folijarnoj prihrani smo koristili Flosal na svakih7 dana, i imali smo odlične rezultate i zato i vama preporučujemo da sličan režim primenite i na svom cveću.

What others say about this post? (0 Comments)

Leave a Comment